Taizé večer IV. v Dóme sv. Martina

V sobotu 29. a v nedeľu 30. marca sa v Dóme sv. Martina uskutoční veľkonočný TAIZÉ večer IV. s názvom Nebo. Bude sa sláviť druhú veľkonočnú nedeľu "in albis" - v bielom.


Program TAIZÉ večera:
29. marec 2008 - sobota
- 18.00 hod. Lucernárium: starokresťanský obrad svetla s modlitbou svetla a večernými chválami (vešperami) - začína sa vonku pri južnej bráne chrámu na Rudnayovom námestí;
- 18.30 - 20.30 hod. slávenie Eucharistie spojené s adoráciou
30. marec 2008 - nedeľa
- 12.00 hod. slávenie 2. veľkonočnej nedele "Dominica in Albis"

Duchovná obnova prameniaca z Eucharistie, prenikanie do tajomstva Paschy vo veľkonočnej oktáve s plesaním a žalmová meditácia nad témou Nebo za umeleckého doprovodu Taizé hudby, gregoriánu, nástrojov a sólistov. Obnovu organizuje mládež v spolupráci s farským úradom Dóm sv. Martina, štúdiom LUX, speváckym zborom Chorus Salvatoris, Boanerges a seminaristami.

Počas Eucharistie sa budú prinášať dary pre chudobných. Veriaci sa môžu zapojiť a prispieť svojim darom (potraviny, lieky, zdravotné, hygienické a čistiace potreby, školské potreby a drobnosti pre deti). Dary bude možné pred slávením Eucharistie položiť na stolík v predsieni chrámu. Všetky dary budú po skončení liturgie odovzdané sestrám Matky Terézie a chudobným slovenským deťom v Rumunsku. Prispieť môžete aj na záverečné agapé, ktoré sa bude konať pre všetkých v sobotu o 20.30 hod. v jedálni knažského seminára na Kapitulskej ulici.

Bližšie informácie na: www.taizevecer.pa-zoa.eu

__________
Foto: fotogaléria na www.taizevecer.pa-zoa.eu