Modlitebný pochod za záchranu počatého života

Modlitebné spoločenstvo Život ako dar v spolupráci s Fórom života vás pri príležitosti Dňa počatého dieťaťa pozýva na

MODLITEBNÝ POCHOD ZA ZÁCHRANU POČATÉHO ŽIVOTA

vo štvrtok 27. marca 2008. Účasť prisľúbil aj bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

Program
17:30 svätá omša v kostole sv. Ladislava
18:10 poklona Najsvätejšej sviatosti oltárnej
18:20 pochod k Pamätníku nenarodených detí na Bezručovej ulici
19:00 záverečná pobožnosť v kostole