V piatok ráno sa zavŕšilo podujatie „Biblia dňom i nocou“

Pridal dňa

V piatok 26. novembra 2010 o 8.30 ráno dočítali v bratislavskom Kostole svätého Ladislava posledné stránky Svätého písma, čím sa definitívne zavŕšilo päťdňové duchovné podujatie Biblia dňom i nocou.

Tri záverečné kapitoly poslednej knihy Nového zákona – Zjavenia svätého Jána – prečítal bratislavský arcibiskup-metropolita Stanislav Zvolenský. Potom v príhovore vyjadril radostné prekvapenie z posvätnej atmosféry uplynulých dní, keď množstvo čítajúcich a počúvajúcich pristupovalo k Svätému písmu ako k žriedlu živej vody a Boží Duch Svätý sa rozlične dotýkal našich sŕdc.

Napokon arcibiskup Zvolenský poďakoval všetkým organizátorom, a prítomným udelil svoje požehnanie.

Informácie o podujatí je možné nájsť na stránke Biblia dňom i nocou: Aktuálne.