Program Mons. Stanislava Zvolenského počas Veľkej noci 2008

Program liturgických slávení v Dóme sv. Martina, ktorým bude predsedať Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup-metropolita

Zelený štvrtok

9:30 omša svätenia olejov
17:00 pamiatka Pánovej večere

Veľký piatok

17:00 slávenie utrpenia a smrti Pána

Biela sobota

18:00 Veľkonočná vigília

Veľkonočná nedeľa

10:30 Mozartova Korunovačná omša