Missa chrismatis et hora competens

Na Zelený štvrtok začne svätá omša svätenia olejov o 9:30 v Katedrále sv. Martina.

Informácie pre kňazov:
- koncelebračné texty si treba priniesť
- kňazi sa zhromaždia priamo v Dóme sv. Martina, usporiadateľská služba ich zavedie na miesta vyhradené pre kňazov
- dekani si preberú sväté oleje po sv. omši v južnom vchode Katedrály sv. Martina.

Hora competens pre slávenie Veľkonočnej vigílie v tomto roku je o 18:00 (západ slnka je o 18.06).