Mons. Stanislav Zvolenský prevezme úrad

J.E. Mons. Stanislav Zvolenský bude sláviť slávnostnú svätú omšu pri príležitosti kánonického prevzatia úradu arcibiskupa-metropolitu Bratislavskej arcidiecézy v sobotu 8. marca 2008 o 10.00 hodine v Katedrále sv. Martina v Bratislave.

  Praktické informácie pre biskupov
 • Parkovanie
  Je možné prísť autom k budove kňazského seminára na Kapitulskej 26, do Starého mesta bude možný vjazd v blízkosti amerického veľvyslanectva. Parkovanie je zabezpečené v hornej časti Kapitulskej ulice (od budovy KBS smerom hore).
 • Svätá omša
  Je potrebné byť v Kňazskom seminári o 9.30 hodine. Sakristia bude na prvom poschodí. Vzhľadom na priamy prenos Slovenskej televízie, liturgický sprievod sa z Kňazského seminára pohne o 9.45 hodine.
 • Recepcia
  Slávnostná recepcia sa začne hodinu po skončení svätej omše v priestoroch výstavného centra Incheba – Expo Bratislava, v hale D. Presun z Kapitulskej ulice bude individuálny, vzdialenosť je asi 1 km po Novom moste. Vjazd do areálu z Einsteinovej ulice, parkovanie v areáli bude bezplatné na stráženom parkovisku. Kto zvolí radšej peší presun, od Kňazského seminára na miesto konania recepcie to trvá asi 15 minút.
  Praktické informácie pre kňazov
 • Parkovanie
  K dispozícii je bezplatné parkovanie na veľkokapacitnom parkovisku (pre osobné autá i autobusy) v priestoroch výstavného centra Incheba-Expo Bratislava. Vjazd na parkovisko je z ulice Einsteinova. Prechod pešo z parkoviska ku Katedrále sv. Martina trvá po Novom moste (bývalý názov: Most SNP, pod Bratislavským hradom) 15 min.
 • Svätá omša
  Pre kňazov budú v Katedrále sv. Martina vyhradené miesta na sedenie. Vzhľadom na priamy prenos svätej omše Slovenskou televíziou je potrené zaujať svoje miesto priamo v Katedrále sv. Martina najneskôr o 9.30 hodine. Prineste si albu a bielu štólu.
 • Recepcia
  Po skončení svätej omše sa všetci kňazi presunú do areálu výstavného centra Incheba – Expo Bratislava, kde v hale D je pripravená slávnostná recepcia, ktorá začne hodinu po skončení svätej omše.
 • Pre zdravotne postihnutých hostí
  Kňazi, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu presúvať pešo z parkoviska do Katedrály sv. Martina a po skončení svätej omše z Katedrály sv. Martina na miesto konania recepcie, budú môcť využiť kyvadlovú dopravu autobusom. Pred začiatkom sv. omše z parkoviska Incheba bude odchádzať autobus o 9.15 hod. Odchod autobusu po skončení sv. omše od Katedrály sv. Martina bude oznámený na konci sv. omše.
  Praktické informácie pre ostatných pozvaných hostí
 • Parkovanie
  K dispozícii je bezplatné parkovanie na veľkokapacitnom parkovisku (pre osobné autá i autobusy) v priestoroch výstavného centra Incheba-Expo Bratislava. Vjazd na parkovisko je z ulice Einsteinova. Prechod pešo z parkoviska ku Katedrále sv. Martina trvá po Novom moste (bývalý názov: Most SNP, pod Bratislavským hradom) 15 min.
 • Svätá omša
  Pre pozvaných hostí budú v Katedrále sv. Martina vyhradené miesta na sedenie. Vzhľadom na priamy prenos svätej omše Slovenskou televíziou je potrené zaujať svoje miesto najneskôr o 9.30 hodine.
 • Recepcia
  Pozvaní hostia sa po skončení svätej omše presunú do areálu výstavného centra Incheba – Expo Bratislava, kde v hale D je pripravená slávnostná recepcia, ktorá začne hodinu po skončení svätej omše.
 • Pre zdravotne postihnutých hostí
  Hostia, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu presúvať pešo z parkoviska do Katedrály sv. Martina a po skončení svätej omše z Katedrály sv. Martina na miesto konania recepcie, budú môcť využiť kyvadlovú dopravu autobusom. Pred začiatkom sv. omše z parkoviska Incheba bude odchádzať autobus o 9.15 hod. Odchod autobusu po skončení sv. omše od Katedrály sv. Martina bude oznámený na konci sv. omše.
  Ďalšie informácie:
 • V okolí Katedrály sv. Martina budú inštalované veľkoplošné obrazovky.
 • Priestor na osobné blahoželanie novému otcovi arcibiskupovi metropolitovi bude počas slávnostnej recepcie.