Arcibiskup Stanislav Zvolenský menovaný Svätým Otcom za sudcu Apoštolskej signatúry

Pridal dňa

Svätý Otec Benedikt XVI. dekrétom z 15. decembra 2009 menoval Jeho Excelenciu Mons. Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa-metropolitu, do úradu sudcu Najvyššieho Tribunálu Apoštolskej signatúry na päťročné obdobie.

Podľa Apoštolskej konštitúcie Pastor Bonus Najvyšší Tribunál Apoštolskej signatúry má dôležité kompetencie, medzi ktoré patrí dozerať na správne vykonávanie spravodlivosti v Cirkvi, rozširovať kompetenciu nižších tribunálov alebo zriaďovať interdiecézne tribunály.

Rozsahom kompetencií a váhou rozhodnutí Najvyšší Tribunál Apoštolskej signatúry možno prirovnať k Ústavnému súdu.