Arcibiskup Zvolenský konsekroval nový kostol

Pridal dňa

V nedeľu 30. augusta 2009 konsekroval bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský nový kostol svätých Cyrila a Metoda v Senici.

V prítomnosti miestneho farára Mons. Karola Martinca, predstaviteľov mesta i evanjelickej cirkvi, vyše tridsiatich kňazov, desiatok rehoľníc a mnohých veriacich arcibiskup Zvolenský rozjímal o Ježišových slovách „zborte tento chrám a ja ho za tri dni postavím“. Týmito slovami Ježiš predpovedal svoje zmŕtvychvstanie, ktoré je vlastne hlavným motívom a  dôvodom stavby chrámov, veď práve zmŕtvychvstaním Ježiš postavil chrám, chrám svojho tela.

__________
Foto: www.senica.sk