Dekrét o milodare venovanom na slávenie sv. omše

Prinášame plné znenie Dekrétu o milodare venovanom na slávenie svätej omše, ktorý bol vydaný pri príležitosti zavedenia meny Euro v Slovenskej republike a s tým súvisiacej nevyhnutnosti stanoviť výšku milodaru spojeného so slávením sv. omše v tejto novej mene.

Dokument je v prílohe pripravený na prevzatie vo formáte PDF.