Slávnostná procesia k úcte Božieho milosrdenstva

Pridal dňa

Srdečne pozývame na slávnostnú procesiu k úcte Božieho milosrdenstva, ktorá sa začne 16. apríla o 15.00 v Kostole sv. Cyrila a Metoda krátkou liturgiou.
Následne pôjde procesia cez Križkovú a Hlbokú cestu do Lurdskej jaskyne.
Slávnosť vrcholí v Kostole Panny Márie Snežnej na Kalvárii adoráciou k Oltárnej sviatosti a o 17.00 slávnostnou svätou omšou, ktorú bude celebrovať otec biskup Mons. Jozef Haľko.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na plagáte v prílohe.