Grantový program na podporu kreatívnej charitnej činnosti CreoCaritas

Pridal dňa

Bratislavská arcidiecézna charita znovu spustila grantový program CreoCaritas, ktorým chce finančne podporiť kreatívnu charitnú činnosť realizovanú dobrovoľníkmi a organizáciami v prospech osôb, či spoločenstiev priamo vo farnostiach.

Farnosti, farské charity, spoločenstvá a organizácie slúžiace vo farských komunitách sa môžu uchádzať o grant od 1. júna do 30. júna 2022. BACH na pomoc a podporu kreatívnej charitnej činnosti v Bratislavskej arcidiecéze prerozdelí 30 000 eur.

Podrobné informácie sú k dispozícii na webovej stránke www.charitaba.sk/grant-creocaritas/.

__________
Foto: charitaba.sk