Štúdium katolíckej teológie

Pridal dňa

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského ponúka v akademickom roku 2022/2023 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva aj pre laikov.

Podrobnejšie informácie sú uverejnené na webovej stránke fakulty www.frcth.uniba.sk.