Svätomartinská zbierka v rokoch 2009-2019

Pridal dňa

Svätomartinská zbierka - inšpirovaná dobročinnosťou a príkladom svätého Martina, patróna našej arcidiecézy - je vyjadrením túžby podeliť sa s našimi dobrami s tými, ktorí potrebujú materiálnu pomoc a podporu, pričom vždy ide o pomoc smerovanú mimo našej miestnej cirkvi, prejavujúc tak ovocie našej viery v skutkoch dobročinnej lásky.

Svätomartinská zbierka v rokoch 2009-2019
 
Prvá Svätomartinská zbierka sa konala v roku 2009. Jej výťažok bol určený na pomoc spoločenstvu Cenacolo v Kráľovej pri Senci, čiže na pomoc ľuďom na ceste oslobodenia sa z rôznych škodlivých závislostí. Vyzbieralo sa celkom 73 889,39 eur, ktoré boli použité na prestavbu a prístavbu domu pre Cenacolo v Kráľovej pri Senci.
 
V roku 2010 bola Svätomartinská zbierka milodarov určená na povodňami zničený most v obci Bukovce na východe Slovenska. Arcibiskup Zvolenský odovzdal vtedajšiemu starostovi obce Bukovce Jaroslavovi Paličkovi výťažok zbierky vo výške 84 228 eur.
 
Zbierka z roku 2011 - vo výške 89 400 eur - putovala do Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave. Peniaze nemocnica investovala do rekonštrukcie a rozšírenia Jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS) Oddelenia patologických novorodencov.
 
Prístrojové vybavenie škôl pre slabozrakých a nevidomých v Bratislave a v Levoči zakúpili ich zástupcovia z výnosu Svätomartinskej zbierky v roku 2012. Veriaci Bratislavskej arcidiecézy vyzbierali 84 000 eur. Symbolické šeky na zakúpenie prístrojov prevzali riaditelia škôl od bratislavského pomocného biskupa Mons. Jozefa Haľka. Obe inštitúcie dostali polovicu zo zbierky.
 
Výťažok z roku 2013 poputoval na kotolňu a vykurovacie zariadenie v Nocľahárni sv. Vincenta de Paul v Bratislave. Symbolický šek so sumou 84 460 eur od arcibiskupa Zvolenského prevzal v Bratislave Juraj Barát, riaditeľ neziskovej organizácie Depaul Slovensko, ktorá nocľaháreň prevádzkuje.
 
Zbierku v roku 2014 si prevzali zástupcovia ôsmych základných a materských škôl pre žiakov so sluchovým postihnutím z Bratislavy, Lučenca, Kremnice, Levoče, Prešova a Červenice. Veriaci vyzbierali 76-tisíc eur. Symbolický šek vo výške 9 500 eur si od arcibiskupa Zvolenského prevzali zástupcovia základných a materských škôl. Použili ho na zabezpečenie pomôcok pre nepočujúce deti na školách.
 
O rok neskôr veriaci arcidiecézy podporili projekty na pomoc utečencom. Svätomartinská dobročinná zbierka vyniesla rekordnú čiastku - 121 400 eur. Výťažok putoval na zabezpečenie fungovania zdravotníckej kliniky blahoslavenej sestry Zdenky Schelingovej neďaleko irackého Erbilu a na vzdelávací program pre deti utečencov v Jordánsku a Libanone.
 
Podpora z roku 2016 bola určená na na zabezpečenie podpory „domovom na pol ceste“, ktoré slúžia mladým ľuďom vychádzajúcim z detských domovov a centrám pre obnovu rodín, ktoré sa dostali do krízy. Arcibiskup Zvolenský odovzdal Jozefovi Mikloškovi, predsedovi Spoločnosti priateľov detí z detských domovov „Úsmev ako dar“, výťažok vo výške 94 000 eur.
 
V roku 2018 bola zbierka určená na výstavbu Pastoračného centra bl. Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober prebral z rúk arcibiskupa Zvolenského výnos 104 tisíc eur. Boli sú určené na výstavbu pastoračnej miestnosti v Centre bl. Anny kolesárovej vo Vysokej nad Uhom, ktoré je zamerané na preventívnu, formačnú a uzdravujúcu službu pre mladých ľudí.
 
V roku 2019 zbierka podporila štúdium a pobyt v seminári pre bohoslovcov diecézy Gikongoro v Rwande a štúdium a pobyt v seminári pre bohoslovcov arcidiecézy Erbil v Iraku. Vyzbieralo sa 104 689 eur.

__________
Foto: Peter Zimen, TK KBS