Dišpenz od povinnosti účasti na svätej omši v nedeľu a v prikázaný sviatok

Pridal dňa

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský od 11. novembra 2021 do odvolania udeľuje dišpenz pre veriacich katolíkov latinského obradu, ktorí sa nachádzajú na území Bratislavskej arcidiecézy, od povinnosti účasti na svätej omši v nedeľu a v prikázaný sviatok (kán. 1247).

Otec arcibiskup sa rozhodol udeliť dišpenz vzhľadom na aktuálne predpisy Covid automatu, ktoré zreteľne limitujú počet účastníkov na jednej bohoslužbe pri dodržaní všetkých platných predpisov a pre uľahčenie rozlišovania a duchovný pokoj jednotlivých veriacich.

Otec arcibiskup povzbudzuje veriacich, aby aj v kontexte udelného dišpenzu sa snažili o duchovne aktívnu účasť na prenosoch bohoslužieb prostredníctvom rozhlasu, televízie a ostatných médií. Taktiež vyzýva, aby sme ako veriaci katolíci pamätali na 3. Božie prikázanie a zasvätili sviatočný deň i v kontexte záväzku vyplývajúceho z kán 1248 §2: "ak iný vážny dôvod znemožňuje účasť na eucharistickom slávení, veľmi sa odporúča, aby [...] veriaci [...] náležitý čas venovali modlitbe osobne alebo modlitbe v rodine, alebo ak je to vhodné v skupine rodín".

Kňazov a ostatných pastoračných pracovníkov otec arcibiskup pozýva vytvoriť podmienky na individuálnu pastoračnú službu predovšetkým vysluhovaním sviatosti zmierenia a Sviatosti oltárnej.

Tiež majme na pamäti možnosť získať úplné odpustky pre duše v očistci počas celého mesiaca november 2021 a rozšírené možnosti ich získania v čase pandémie na základe rozhodnutia Apoštolskej penitenciárie.

__________
Foto: Pixabay, koláž ABÚ