Veľkonočné slávenia - vysielanie z Katedrály sv. Martina v Bratislave

Pridal dňa

Liturgické prežívanie Veľkého týždňa a slávenie mystéria vykupiteľskej obety i víťazstva Pána v obradoch Veľkonočného trojdnia má byť ovocím pôstneho putovania spoločenstva veriacich našej arcidiecézy. Zároveň je vyjadrením radosti v živej viere z Kristovho víťazstva na dreve kríža a posvätenia i moci Ducha Svätého, ktorého sa nám z vykúpenia neustále dostáva.

Pokračujúca dráma pandémie koronavírusu s obmedzeniami, ktoré do spoločnosti prináša, však vytvára osobitný rozmer i tohtoročného prežívania veľkonočného tajomstva: bez možnosti budovania živého spoločenstva veriacich zjednotených okolo oltára Pána, bez spoločenstva kňazov stojich okolo svojho biskupa, bez možnosti osobného zdieľania radosti zo zmŕtvychvstania Ježiša Krista, no možno s oveľa väčším akcentom na vzájomnú pomoc, službu, obetu a vnímanie utrpenia v nádeji Božej pomoci i požehnania a odmeny večného života ako daru Zmŕtvychvstalého Pána. To všetko zároveň s rastúcou túžbou po obnovení liturgických slávení a živého spoločenstva veriacich...

Súčasná situácia je tak výzvou pre osobné ponorenie sa do Pánovho mystéria v stíšení sa a otvorení komôrky srdca, v zakúsení sily Pánovho slova, ktoré vložené do modlitby posväcuje, vieru oživuje a mocným sa stáva, i vo využití masmediálnym prostriedkov, ktoré nám môžu v tomto posväcovaní pomáhať.

Srdečne preto všetkých pozývame k sledovaniu liturgických slávení Veľkého týždňa vysielaných z Katedrály sv. Martina v Bratislave i z baziliky/námestia sv. Petra vo Vatikáne.

Zoznam slávení a vysielanie z Katedrály sv. Martina počas Veľkého týždňa a Veľkonočného trojdnia

Program liturgických slávení Veľkého týždňa vo Vatikáne je zverejnený v správe Tlačovej kancelárie KBS.

I na tohtoročné slávenie Veľkej noci je pripravená liturgia domácej cirkvi pre rodiny na veľkonočné obdobie. Bližšie informácie prináša Tlačová kancelária KBS a texty liturgie sú k dispozícii v prílohe tejto stránky.

K posvätnému prežitiu Veľkonočných sviatkov v rámci rodiny, či domácnosti môže veľmi napomôcť aj vytvorenie si svojho vlastného duchovného programu - vyskladanie si programu sviatočných dní z on-line ponuky, spoločnej modlitby, duchovného čítania, či meditácie, stíšenia, pripomenutia si veľkonočných udalostí spolu s deťmi, vyzdobenie domu bahniatkami na Kvetnú nedeľu, vytvorenie si posvätného miesta s krížom, Svätým písmom, ikonou a sviečkou, jarná meditácia v prírode a pod.

Mnoho veriacich túži v tomto posvätnom čase pristúpiť k sviatostiam.
Aj keď ani po viacerých prosbách a žiadostiach Cirkvi k tomu oficiálne stanovisko zo stranu štátu neprišlo, množstvo duchovných - idúcich takmer až na hranu nariadení - ponúka možnosť individuálneho vyslúženia sviatostí.
Od štvrtka 1. apríla 2021 schválila Vláda SR možnosť vykonávať individuálnu duchovnú starostlivosť. Aktuálne informácie sú uvedené na stránke Individuálne vysluhovanie sviatostí a hygienické usmernenia.
Vo farnostiach, kde možnosť individuálneho vyslúženia sviatostí nie je k dispozícii, pozývame veriacich vykonať si kajúcu pobožnosť v niektorom z prvých dní Svätého týždňa - viaceré farnosti na Slovensku budú vo Veľkom týždni túto možnosť ponúkať on-line.

__________
Foto: Peter Zimen, TK KBS