Otvorenie Arcibiskupského úradu v Bratislave od 22. marca 2021

Pridal dňa

Od pondelka 22. marca 2021 bude Arcibiskupský úrad znovu otvorený v obvyklom čase. Práca z domu zostáva ako možnosť pre tých zamestnancov, ktorí vzhľadom na charakter svojej práce môžu pracovať z domu. Ostatní zamestnanci budú pracovať normálnom režime.
Stále platí povinnosť dôsledne zachovávať protiepidemiologické opatrenia, prijímanie stránok je obmedzené len na nevyhnutne možnú mieru, vstup je povolený len so správne nasadeným respirátorom (min. FFP2) a s aplikovaním dezinfekcie, pričom vstup nie je povolený pre osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia.

Kontakt pre verejnosť s jednotlivými oddeleniami arcibiskupského úradu je stále možný i formou elektronickej pošty alebo telefonicky:

https://www.abuba.sk/abuba/kontakt

Komunikácia pre zamestnancov Bratislavskej arcidiecézy vo farnostiach a cirkevných organizáciách zriadených arcidiecézou: pracovníci úradu i jednotlivé oddelenia sú dostupné prostredníctvom elektronických nástrojov v rámci interných informačných systémov (Groupwise, Messenger, Filr,...).

Ďakujeme za porozumenie.

__________
Foto: Pixabay, koláž ABÚ