Obmedzenie činnosti Arcibiskupského úradu v Bratislave od 3. marca 2021

Pridal dňa

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu a opatrenia, ktoré na základe uznesenia vlády z 28. februára vstupujú do platnosti od 3. marca 2021, bude Arcibiskupský úrad v Bratislave pracovať v obmedzenom režime, ktorý nesie so sebou zatvorenie úradu pre verejnosť.

Kontakt pre verejnosť s jednotlivými oddeleniami arcibiskupského úradu je stále možný formou elektronickej pošty alebo telefonicky:

https://www.abuba.sk/abuba/kontakt

Komunikácia pre zamestnancov Bratislavskej arcidiecézy vo farnostiach a cirkevných organizáciách zriadených arcidiecézou: keďže v rámci obmedzeného režimu budú pracovníci úradu pracovať z domu (home office), pre riešenie pracovných záležitostí arcidiecézy sú dostupní prostredníctvom elektronických nástrojov v rámci interných informačných systémov (Groupwise, Messenger, Filr,...).

Ďakujeme za porozumenie.

__________
Foto: Pixabay, koláž ABÚ