Pravidlá pre verejné slávenie bohoslužieb platné od 19. decembra

Pridal dňa

Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 45 zo 17. decembra 2020, ktorá nadobúda účinok v sobotu 19. decembra 2020, vstupujú do platnosti nové pravidlá, ktoré sa budú týkať aj bohoslužieb počas Vianočných sviatkov. Verejné bohoslužby počas plánovaného lockdownu od 19. decembra 2020 do 10. januára 2021 budú pokračovať, avšak s tým rozdielom, že počet účastníkov sa kvôli zhoršenej epidemiologickej situácii zníži na 25 percent kapacity miest na sedenie v chrámoch. V praxi to znamená, že bohoslužby sa môžu organizovať stále len pre sediacich účastníkov, každá druhá lavica v kostole zostane prázdna a v rámci obsadených lavíc bude medzi sediacimi vždy jedno miesto voľné. Okrem toho, na základe vyhlášky zostávajú v platnosti všetky doteraz platné prísne hygienické opatrenia.

Pre verejné bohoslužby máme teda konkrétne definovanú možnosť využiť 25 percent miest na sedenie v chrámoch, ale nemôžeme pozývať ďalších ľudí, aby zaplnili aj miesto na státie, alebo sa zhromažďovali vo väčších počtoch pred chrámom.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v rámci svojho územného obvodu nariadiť aj prísnejšie opatrenia, ak si to epidemiologická situácia vyžiada.

Vzhľadom na celkovú situáciu, vatikánska Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí vydala 16. decembra 2020 dekrét, ktorým dáva dovolenie ordinárom umožniť kňazom výnimočne sláviť až štyri bohoslužby v jeden deň, a to na slávnosti 25. decembra, 1. januára a 6. januára.
Slovenskí biskupi preto povzbudzujú kňazov, aby na základe pastoračnej skúsenosti a poznania miestnych okolností vhodne využili túto možnosť, a pomohli tak znížiť riziko zhromažďovania väčšieho počtu osôb na jednej sviatočnej bohoslužbe. Zároveň tiež kňazov i všetkých veriacich prosia o zvýšenú trpezlivosť, ohľaduplnosť a snahu prežiť Vianočné sviatky v pokoji, so skutočne duchovným úžitkom.

Pripomíname základné hygienické opatrenia, ktoré i naďalej zostávajú v platnosti:

 • vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradov umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou
 • pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice
 • dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné
 • s výnimkou bohoslužieb s výlučne sediacimi veriacimi, počet účastníkov hromadného podujatia v interiérovom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15m2
 • dodržiavať respiračnú etiketu
 • z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia
 • dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu
 • pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí kňaz, či iná osoba zúčastňujúca sa tohto úkonu (ďalej len „rozdávajúci“) dezinfikovať ruky
 • v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky
 • zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou
 • zakazuje sa podávanie rúk
 • v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov

V daných okolnostiach treba ešte seniorov, chronicky chorých a rizikové skupiny požiadať, aby návštevy bohoslužieb zvážili, prípadne pre dôchodcov vyhradiť osobitnú svätú omšu v nedeľu a vo sviatok. Stále, samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti.

Otcovia biskupi kňazov veľmi povzbudzujú k pastoračnej horlivosti, aby vychádzali v ústrety a boli ľuďom k dispozícii, najmä pre vysluhovanie sviatostí, ale aj pre ďalšie naliehavosti. Treba, samozrejme, primerane dbať na hygienu a fyzické zdravie, nesmieme však zanedbať ani náležitú duchovnú starostlivosť o veriacich.

Taktiež opätovne pozývajú k modlitbe, s dôrazom na pokoj, rozvahu a trpezlivosť kňazov aj veriacich, ktorá bude vzhľadom na okolnosti veľmi potrebná.

__________
Foto: PŠ a Pixabay, koláž ABÚ
Zdroj: TK KBS, ABÚ v Bratislave, Vatican News, ÚVZ SR