Misijná nedeľa a celosvetová zbierka na misie

Pridal dňa

Nedeľu 18. októbra slávi Katolícka cirkev ako Misijnú nedeľu. Na Slovensku sa v tento deň modlíme hlavne za cirkev na Srí Lanke a za africké krajiny Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou.
Nakoľko nie je možná misijná zbierka v kostoloch v plnej miere, prosíme Vás o podporu misií prostredníctvom elektronickej zbierky zverejnenej na webovej stránke www.misijnediela.sk.

Na uvedenej stránke je k dispozícii i viacero podnetov a duchovných materiálov súvisiacich s misiami a misijnou nedeľou.

Nech Vám Pán odmení a požehná vaše milodary!

__________
Foto: misijnediela.sk