Veľkonočné slávenia v Katedrále sv. Martina v Bratislave a v TV Lux

Pridal dňa

Liturgické prežívanie Veľkého týždňa a slávenie mystéria vykupiteľskej obety i víťazstva Pána v obradoch Veľkonočného trojdnia má byť ovocím pôstneho putovania spoločenstva veriacich našej arcidiecézy. Zároveň je vyjadrením radosti v živej viere z Kristovho víťazstva na dreve kríža a posvätenia i moci Ducha Svätého, ktorého sa nám z vykúpenia neustále dostáva.

Dráma pandémie koronavírusu s obmedzeniami, ktoré do spoločnosti prináša, však vytvára osobitný rozmer tohtoročného prežívania veľkonočného tajomstva: bez možnosti budovania živého spoločenstva veriacich zjednotených okolo oltára Pána, bez spoločenstva kňazov stojich okolo svojho biskupa, bez možnosti osobného zdieľania radosti zo zmŕtvychvstania Ježiša Krista, no možno s oveľa väčším akcentom na vzájomnú pomoc, službu, obetu a vnímanie utrpenia v nádeji Božej pomoci i požehnania a odmeny večného života ako daru Zmŕtvychvstalého Pána.

Súčasná situácia je tak výzvou pre osobné ponorenie sa do Pánovho mystéria v stíšení sa a otvorení komôrky srdca, v zakúsení sily Pánovho slova, ktoré vložené do modlitby posväcuje, vieru oživuje a mocným sa stáva, i vo využití masmediálnym prostriedkov, ktoré nám môžu v tomto posväcovaní pomáhať.

Srdečne preto všetkých pozývame k sledovaniu liturgických slávení Veľkého týždňa v priamom prenose TV Lux z Katedrály sv. Martina v Bratislave i z baziliky/námestia sv. Petra vo Vatikáne.

Program slávení i informácie o priamych prenosoch sú k dispozícii na prevzatie na plagáte v prílohe.

__________

Na stránku sú postupne dopĺňané odkazy na video záznamy liturgických slávení:

  • Svätá omša svätenia olejov na Zelený štvrtok z Katedrály sv. Martina
    Hlavným celebrantom a kazateľom je Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita.
  • Slávenie utrpenia a smrti Pána na Veľký piatok z Katedrály sv. Martina
    Obrady vedie Mons. Stanislav Zvolenký, bratislavský arcibiskup metropolita. Káže Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup.

__________
Foto: Peter Zimen, TK KBS