Hromadné preskúšanie veriacich (hoax a 1. apríl:-)

Pridal dňa

Radi by sme sa podelili o informáciu, ktorá včera bola rozposielaná e-mailom, vydávajúc sa za oficiálnu správu od Mons. Stanislava Zvolenského v mene Konferencie biskupov Slovenska.

Ide o falošný e-mail s prvkami hoaxu (podvodná, možno žartovná správa), ktorý informuje veriacich o pripravovanom hromadnom preskúšaní z kresťanskej náuky formou on-line testu.

Text správy:
Drahí bratia a sestry v Kristovi,
v týchto náročných časoch sa vám chceme prihovoriť aj my, biskupi Slovenska.

Aktuálna situácia nám nie je ľahostajná. Uvedomujeme si, že sa vám nemôžeme prihovoriť pri slávení eucharistie, avšak nemôžeme dopustiť aby vaša viera upadala. Rozhodli sme sa preto osloviť vás touto formou k pastorácii a povzbudiť vás k štúdiu duchovnej literatúry. K ráznemu kroku nás v súčasnosti viaže nasledujúci paragraf Kódexu kánonického práva:

Kán. 229 - § 1. Laici, aby mohli žiť podľa kresťanskej náuky a vedeli ju aj sami hlásať a podľa potreby i obhajovať a aby aj vo vykonávaní apoštolátu mohli mať svoj podiel, majú povinnosť a právo osvojiť si poznanie tejto náuky, primerané schopnosti a postaveniu každého z nich.

Preto sa v sobotu 11. apríla 2020 uskutoční hromadné preskúšanie veriacich. Obsahom testu budú nasledujúce okruhy kresťanskej náuky:
Základné modlitby (Zdravas, Otče náš, Sláva otcu, Verím v Boha)
Desatoro božích prikázaní
Starý zákon(predovšetkým Kniha Numeri,Druhá Kniha Kráľov,Kniha Sirachovcova)
Nový zákon (predovšetkým List Filemonovi, Zjavenie apoštola Jána)

V teste je potrebné dosiahnuť minimálne 80 percent správnych odpovedí. V opačnom prípade bude navrhnuté vaše odstránenie zo zoznamu veriacich. Kedže sú v platnosti bezpečnostné nariadenia Vlády Slovenskej republiky, toto preskúšanie sa uskutoční internetovou formou. Sme si vedomí toho, že pri tejto forme je jednoduchšie podvádzať, avšak berte na vedomie, že v tom prípade sa dopúšťate ťažkého hriechu.

Vzorový test: ......

Často počúvame slová: „Nemám čas, nemám čas“ – takto sa vyhovárajú mnohí ľudia. Niektorí k tomu aj pridávajú: „Keby mal deň aspoň o hodinu viac, nie 24, ale 25 hodín.“ Takéto volania unáhlených ľudí zaznievali a stále viac a viac zaznievajú a sú akousi výčitkou Pánu Bohu, že nám nedáva dostatok času pre náš život, na všetko to, čo potrebujeme.

Drahí bratia a sestry! Nesťažujme sa viac na nedostatok času, lebo Pán Boh ho dáva každému dosť, len ho múdro, zmysluplne a nesebecky využívajme.

Chceme Ti, Pane, poďakovať za tento čas, ktorý nám dávaš. Ďakujeme Ti za hodiny, dni a roky nášho života. Nauč nás dobre ich využívať a konať tak, aby sme raz došli k večnému cieľu, do Otcovho domu.

V mene Konferencie biskupov slovenska, vám všetkým zo srdca udeľuje biskupské požehnanie

otec biskup Stanislav Zvolenský

I keď je zrejmé, že ide o prvoaprílový žart (viď priložený obrázok), je vhodné si pri tejto príležitosti uvedomiť viaceré pravidlá týkajúce sa bezpečnej emailovej komunikácie, keďže by miesto žartu mohol e-mail obsahovať škodlivý kód, odkazovať na nebezpečnú stránku, či posielať závažné falošné informácie.

E-mail prišiel z adresy Stanislav Zvolenský konferencia.biskupov.slovenska@gmail.com, ktorá je falošná a nie je nijako spojená s osobou otca arcibiskupa, s Konferenciou biskupov Slovenska alebo s Bratislavskou arcidiecézou.

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT v súvislosti so škodlivými aktivitami, ktoré zneužívajú šírenie vírusu COVID-19, vydalo nasledujúce odporúčania:

Vždy si overte odosielateľa mailu alebo inej správy (SMS, správy na sociálnych sieťach, prostredníctvom iných online služieb a podobne) – napríklad osobne alebo telefonicky. Ak mail prišiel od oficiálnej inštitúcie alebo autority, preverte si, či mailová adresa alebo osoba odosielateľa vôbec existuje a je oficiálnou adresou alebo osobou, ktorá inštitúciu zastupuje.

Zvýšte svoju pozornosť, ak správa, ktorú čítate, obsahuje gramatické chyby – môže ísť o automatizovaný preklad, ktorý útočníci často využívajú.

Neotvárajte správy od neoverených alebo úplne neznámych odosielateľov, ktoré obsahujú podozrivý predmet správy.

Podozrivé prílohy alebo odkazy, ktoré sa v maily nachádzajú, neotvárajte a nesťahujte.

Vypnite si funkciu Náhľad prílohy v mailovom klientovi.

Nereagujte na správy, ktoré:
 od vás pýtajú citlivé údaje – prihlasovacie údaje, osobné údaje, údaje o platobných kartách a podobne
 vás vyzývajú k okamžitému konaniu – poskytnúť vaše osobné alebo iné citlivé údaje, kliknúť na odkaz, stiahnuť prílohu a podobne
 ponúkajú zaručene funkčné vakcíny či liečivá – liečba a ani vakcína na vírus COVID-19 v tomto čase neexistuje
 vyzývajú na darovanie finančných prostriedkov obetiam prostredníctvom kryptomien – oficiálne zbierky sú legitímne označené a nepoužívajú platbu v kryptomenách.

Na zisťovanie informácií o víruse COVID-19 používajte dôveryhodné zdroje – oficiálne inštitúcie napríklad Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva, Svetovú zdravotnícku organizáciu, stránky legitímnych výskumných ústavov a podobne.

Nakupujte len z overených online obchodov. Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT vydalo odporúčanie pre nakupovanie na internete.

Ak chcete mať o víruse COVID-19 aktuálne informácie, navštívte oficiálnu stránku, venujúcu sa tejto problematike. Na tejto stránke sú aj všetky dôležité kontakty.