MinFa - miništrantské tábory

Pridal dňa

I v tomto roku sa v letných mesiacoch uskutočnia miništrantské tábory, v rámci ktorých sa bohoslovci snažia podchytiť mladých ľudí v najproblematickejšom období dospievania, aby v nich mohli cez kamarátske spoločenstvo, modlitbu a kopec dobrej nálady nájsť a rozdúchať dobro a radosť zo života.

Konkrétne informácie o miništrantských táboroch seminaristov Bratislavskej a Trnavskej arcidiecézy MINFA (miništrantská fara) je možné nájsť na webovej stránke táborov www.minfa.sk

.