Skončil formačný program pre animátorov vo farnostiach

Pridal dňa

Diecézny katechetický úrad ukončil šesťmesačný online program Formačné TRIO pre animátorov vo farnostiach. Program je súčasťou permanentnej formácie animátorov v BA diecéze zameraný na tréning evanjelizačných zručností umenia sprevádzať. Zúčastnilo sa na ňom 25 animátorov.

Podľa vyjadrení účastníkov: kerygmatický prístup interpretácie Božieho slova animátorom silno pomáha prehlbovať osobný vzťah s Bohom. Citlivé používanie konkrétnych nástrojov umenia sprevádzať a ich zvnútornenie, napomáhajú celkovej "konverzii zmýšľania". Program Formačné TRIO je súčasťou programu Farské evanjelizačné bunky.

Informovala Martina Šipošová, metodička pre katechézu vo farnosti z Diecézneho katechetického úradu v Bratislave