Príprava na olympiádu vzbudzuje záujem o Bibliu v celej rodine

Pridal dňa
Víťazi diecézneho kola Biblickej olympiády

Účastníci tohtoročnej Biblickej olympiády súťažili v poznaní Evanjelia svätého Jána, postavy Abraháma z knihy Genezis, proroctiev proroka Daniela a Žalmu 27. Ako povedal riaditeľ bratislavského diecézneho katechetického úradu Andrej Šottník, víťazmi olympiády sú všetci, ktorí sa na nej zúčastnia, pretože si pri príprave osvojujú Božie slovo. “Súťažiaci berú do rúk Sväté písmo a naučia sa ho čítať. Naučia sa s ním pracovať. Naučia sa rozmýšľať nad Božím slovom,” povedal s tým, že mladí musia vedieť zhodnotiť jednotlivé úryvky a nájsť medzi nimi prepojenie. “Rovnako musia nájsť aj prepojenie s vlastným životom,” dodal. Podľa neho príprava na olympiádu vzbudzuje záujem o Bibliu celej rodiny. “Štúdiom Svätého písma sa modlia a tým hľadajú odpovede pre svoj život,” zdôraznil Andrej Šottník.

Na diecéznom kole Biblickej olympiády súťažilo 11 trojčlenných družstiev v kategórii základné školy. V kategórii stredné školy o víťazstvo bojovalo päť trojčlenných družstiev. Víťazom v kategórii ZŠ sa stalo družstvo z Gymnázia Matky Alexie v Bratislave a víťazom v kategórii SŠ bolo Gymnázium Grösslingova Bratislava.

Víťazom srdečne blahoželáme, prajeme veľa síl a odvahy do celoslovenského kola, ktoré bude v Spišskej Kapitule.