Otec arcibiskup udelil 58 mužom ministérium akolytátu

Pridal dňa

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský udelil v Katedrále sv. Martina 58 mužom z arcidiecézy ministérium akolytátu. Kandidáti akolytátu po jednom pristupovali k otcovi arcibiskupovi, ten im vložil do rúk nádobu s hostiami a povedal: “Prijmi nádobu s hostiami na slávenie Eucharistie a buď taký, aby si mohol dôstojne slúžiť Pánovu stolu a Cirkvi.”

Ako uviedol v homílii Mons.Zvolenský, v živote potrebujeme pevné body. “V živote katolíka sú to Božie jestvovanie, Božia dobrota, ochota Boha byť blízko nás, Boží príchod medzi nás v Ježišovi Kristovi, Božia ochota zostať medzi nami vo Sviatosti Oltárnej pod spôsobom chleba a vína, aby sme mohli osobitným spôsobom vnímať, že Boh je s nami. “Na prvom mieste ďakujem Pánovi, že v našich farnostiach máme hlboko veriace ženy a hlboko veriacich mužov, pre ktorých tieto skutočnosti patria k ich životu. Ďakujem Pánovi, že vám dáva silu povedať, že veríte v tieto skutočnosti. Ďakujem Pánovi aj za kňazov, ktorí pozorujú túto vieru a vyberajú si z vás spolupracovníkov pri oltári,” zdôraznil.

Akolyta slúži podľa otca arcibiskupa oltáru, sláveniu svätej omše, sprítomneniu Božej dobroty k nám. “Obeta svätej omše je vždy sprítomnenie ochoty Ježiša Krista úplne plniť Božiu vôľu. Aj v obetovaní seba samého. Nemáme nič posvätnejšie. Obdivujeme, že môžeme sprítomňovať túto obetu,” uviedol. Akolytom zaželal, aby vo farnostiach, v ktorých budú pôsobiť, vzrastal obdiv nad Božou blízkosťou, aj prostredníctvom ich služby.