Otec arcibiskup posvätil nový oltár v Lozorne

Pridal dňa

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský posvätil nový pevný mramorový oltár v zrekonštruovanom Kostole svätej Kataríny Alexandrijskej v Lozorne. V obnovenom chráme majú aj novú ambónu. Otec arcibiskup v homílii veriacim vysvetlil, prečo je oltár v chráme dôležitý. “Ježiš pravidelne slávil židovskú Veľkú noc. Bola to oslava oslobodenia židovského národa z egyptského otroctva. Pri oslave židovskej Veľkej noci Židia zvyčajne jedávajú pečeného baránka. Zbožní Židia ho jedia s chlebom a ako nápoj používajú víno. Otec rodiny nad chlebom a vínom prednáša modlitbu. Ježiš slávil židovskú veľkonočnú večeru. Keď Ježiš išiel povedať modlitbu nad chlebom a vínom podľa židovskej tradície, ako to všetci očakávali, urobil geniálne Božie rozhodnutie. Premenil túto modlitbu nad chlebom a vínom na Božie geniálne dielo dopredu prežitia toho, čo bude nasledovať. Jeho smrti na kríži. Do modlitby požehnania doplnil slová: vezmite, tento chlieb je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Potom povedal vezmite a pite, toto je moja krv, ktorá sa vylieva za vás. Apoštoli jedli z chleba a pili z vína. Ježiš touto modlitbou premenil chleba a víno na svoju smrť na kríži”.

Otec arcibiskup ďalej pokračoval: “Keď sa oddelí telo a krv, znamená to smrť. Ježiš sprítomnil svoju smrť na kríži a potom povedal, toto robte na moju pamiatku. My to robíme vždy na svätej omši. Preto je toto miesto jedinečne posvätné. Je rezervované na to, že tam položíme chlieb a víno a potom opakujeme slová Ježiša vezmite a jedzte z neho všetci… vezmite a pite z neho všetci… Smrť Ježiša sa sprítomnila medzi nami. Ona sa nemusí opakovať, sprítomnila sa. Potom môžeme z Ježišovho tela a krvi prijímať. Prijímame Ježiša. Preto je toto miesto posvätné.”

“Toto miesto odovzdávam do vašich rúk. Budete ho strážiť, aby sa na tomto mieste nič iné nerobilo. To nie je miesto, kde si odložím tašku. Toto je tak posvätné miesto, že máme pokornú úctu k tomu, čo tu môžeme sprítomniť. Preto ho kropíme posvätenou vodou a mažeme krizmou. Prajem vám, aby ste toto posvätné miesto navždy strážili. Odovzdávajte to aj mladým generáciám, aby oltár bol vždy najposvätnejšie miesto,” dodal otec arcibiskup.