Otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský oslávil 20. výročie biskupskej vysviacky

Pridal dňa

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský dnes spolu s dekanmi arcidiecézy a najbližšími spolupracovníkmi oslávil 20. výročie biskupskej vysviacky v Katedrále svätého Martina. Za pomocného biskupa Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy ho vymenoval pápež sv. Ján Pavol II. 2. apríla 2004. Vysvätený za biskupa bol 2. mája 2004 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Ako heslo si zvolil Fiat voluntas Tua (Buď vôľa Tvoja).

Otec arcibiskup srdečne Vám blahoželáme a do ďalších rokov biskupskej služby Vám v modlitbe vyprosujeme plnosť Božích milostí.