Kňazi arcidiecézy sa v Šaštíne stretli na Kňazskom dni

Pridal dňa

Kňazi Bratislavskej arcidiecézy sa v Šaštíne stretli na Kňazskom dni. Ten sa konal v dvoch termínoch. V stredu 17. apríla a v pondelok 22. apríla. Po úvodnej modlitbe privítal kňazov bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. “Je dobré, že kňazi sa môžu takto spoločne stretnúť. Je to deň venovaný nám samým,” povedal otec arcibiskup.

Po tom už nasledovalo praktické osvojovanie si dvoch základných komunikačných zručností - počúvania a pýtania sa - kňazmi. Tí sa v trojčlenných skupinkách navzájom aktívne počúvali a delili sa o to, čo ich najviac v tejto téme oslovilo. Podstatnou časťou práce v skupinkách bolo oceňujúce zdieľanie, teda formulovanie toho, čo každého zaujalo v zdieľaní ostatných.