Bratislavskí biskupi začnú v Ríme návštevu Ad limina apostolorum

Pridal dňa

Bratislavskí biskupi spolu s ďalšími slovenskými biskupmi začnú v Ríme návštevu Ad limina apostolorum (2. – 8. júna 2024). Ako povedal bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, návšteva má dva základné rozmery. “Je to vonkajšie vyjadrenie našej príslušnosti k veľkej reťazi viery vo vzkrieseného Pána, ktorá začína od apoštolov. Pri ich hroboch sa priznávame, že sme nositeľmi presvedčenia o vzkriesenom Pánovi v súčasnosti. Sme vďační, že svedectvo o vzkriesenom Pánovi začalo u nich. To je duchovný rozmer návštevy,” povedal s tým, že vďačíme dlhej reťazi generácií veriacich ľudí za to, že viera sa dostala až k nám. “Sme obdarení milosťou, že sme túto vieru prijali a stala sa súčasťou nášho života. Je to uvedomenie si koreňov viery,” zdôraznil Mons. S. Zvolenský.

V Ríme slovenskí biskupi navštívia aj hrob sv. Cyrila. “Uvedomujeme si, že v spomínanej reťazi viery apoštol Pavol pôsobil aj v Solúne. On tam priniesol svedectvo o vzkriesenom Pánovi. Toto svedectvo solúnskych generácií sa prinieslo až k našim svätým vierozvestcom Cyrilovi a Metodovi, ktorí hlásali Evajelium našim predkom v ich jazyku,” povedal otec arcibiskup.

Ďalším rozmerom návštevy je stretnutie so súčasným nástupcom svätého apoštola Petra, teda so Svätým Otcom Františkom. “Každý biskup podáva správu o stave svojej diecézy a biskupskej službe. Robí to pri stretnutí so Svätým Otcom a počas týždňa pri stretnutiach na dikastériách, teda úradoch. Tie majú podelené oblasti života Cirkvi. Každé dikastérium pripravilo otázky pre diecézy. Diecézny biskup so svojimi spolupracovníkmi pripravil celkovú správu. Jej časti tvoria odpovede na otázky pre jednotlivé dikastériá. Správu sme písali v zimných mesiacoch a poslali sme ju do Ríma prostredníctvom apoštolskej nunciatúry. Prefekti dikastéria so svojimi spolupracovníkmi sa na základe správ pripravia na stretnutie s biskupmi, na ktorom povedia svoje hodnotenie, kladú otázky na doplnenie, dajú svoje podnety. Na týchto stretnutiach sa vedie dialóg na základe zaslaných podkladov,” vysvetlil otec arcibiskup.

Slovenskí biskupi pri poslednej návšteve Večného mesta mali spoločné stretnutie so Svätým Otcom, ktoré bolo podľa Mons. S. Zvolenského vedené dialógom. “Svätý Otec nám kládol otázky, následne počúval a dal nám zásadné podnety pre život Cirkvi na Slovensku. Stretnutia s ním majú zásadný význam,” povedal. Aj po ľudskej stránke je podľa otca arcibiskupa zážitok stretnúť hlavu Katolíckej Cirkvi, ktorá nesie radosť aj ťarchu svedectva viery v súčasnom svete. “Pápež bude vždy na čele spoločenstva, nad ktorým nemôže zvíťaziť zlý duch. Máme Božiu garanciu cez Božieho Syna, že nad spoločenstvom Božieho ľudu zlo nezvíťazí, preto je to naozaj fasinujúce stretnutie,” dodal.