Blahorečenie Titusa Zemana

Informácie o Titusovi Zemanovi, saleziánovi, kňazovi a mučeníkovi za duchovné povolania i príprave jeho blahorečenia...

Podrobné informácie o Titusovi Zemanovi a procese blahorečenia, aktuality, svedectvá a duchovné materiály sú uvedené na webovej stránke:

tituszeman.sk

Cyklus štyroch prednášok o Titusovi Zemanovi

Pre bližšie spoznanie budúceho blahoslaveného odporúčame cyklus štyroch prednášok o Titusovi Zemanovi, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 11. júna popoludní v čase od 15.00 do 18.00 v Saleziánskom stredisku na Mamateyovej ulici v Petržalke (Mamateyova 4).

Témy pripravili generálny postulátor saleziánov don Pierluigi Cameroni a prof. Lodovica Zanet, autorka Pozície o mučeníctve Titusa Zemana. Prednášky budú v taliančine, so simultánnym prekladom do slovenčiny.

Stránky