Veľkonočné prianie

Pridal dňa

Bronie sa zora na nebi, už znejú chvály vznešené: svet jasá plný veleby, a peklo chvie sa zdesené.
Veď statočný a mocný Kráľ smrť zničil, život obnovil, pekelné brány pošliapal a z úbohých sňal okovy.
Už nieto smrtných úzkostí, už nieto bolestivých rán; zvestuje anjel z výsosti: Vstal slávne z mŕtvych Kristus Pán.
Ježišu, ty buď naveky nám veľkonočnou radosťou, pridruž nás k svojmu víťazstvu znovuzrodených milosťou.

[Hymnus: Liturgia hodín. Foto: pixabay.com]

Χριστός ἀνέστη! - Ἀληθῶς ἀνέστη!

Kristus vstal z mŕtvych! Skutočne vstal z mŕtvych!

 

On sa im prihovoril: „Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Vstal z mŕtvych. Niet ho tu.“ (Mk 16, 6)

Otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský spoločne s pomocným biskupom Mons. Jozefom Haľkom Vám všetkým prajú požehnané veľkonočné sviatky a naďalej na Vás myslia v modlitbách.
Radostné ALELUJA a mocné Božie požehnanie nech napĺňa Vaše srdcia i životy vykúpené na dreve kríža a ospravedlnené skrze vieru vo vzkrieseného Pána Ježiša Krista.

Váš život nech je svedectvom Božej moci a milosti v pravde, láske a spravodlivosti, ku ktorej nás pozýva vzkriesený Pán...
aby raz, až príde čas, sme spoločne – vďaka pôsobeniu Božej milosti a z odpovede skutkov živej viery – mohli povedať JE DOKONANÉ!
Nech i tento pre mnohých neľahký a pokračujúci čas pandémie sa v prežívaní veľkonočného tajomstva stáva časom zakúsenia Božej blízkosti, ktorá sa v ranách Kristovej lásky dotýka našich trápení a v zmŕtvychvstalom Pánovi prináša milosť do sŕdc, zdravie tela i duše a schopnosť svedčiť o jeho láske vytrvalosťou v zodpovednosti i konkrétnou pomocou blížnym.